Värdskap – handledning

Två vårdade i samtal, värdskapslogga.

Tillsammans utbildas framtidens medarbetare. Både handledare och rekryter är viktiga för att förstärka den status som yrket förtjänar. Med välgrundad utbildning kommer fler att bidra till styrka och stolthet i sina arbeten inom vård och omsorgssektorn.

Handledning är viktigt. Som rekryt kommer du mötas av hängivna och engagerade medarbetare och får professionell handledning. I Män i hälsa erbjuds också kompletterande kompetensutveckling i utbildningen Värdskap till personal inom vård och omsorg. Utbildningen innehåller 6 workshops som bygger på 5 perspektiv: medarbetare, brukare, ledarskapet, anhörig och nyförvärv. Tillsammans arbetar hela personalgruppen under ett antal veckor med aktuella frågor och uppmaningar utifrån perspektiven mot målet att bli diplomerad värdskapsenhet.