Utbildningen

 Leader sjuhärad logga  Leader logga   Metodutveckling finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. En första utbildningsgrupp av män som vill bli undersköterskor bekostas genom Leader Sjuhärad.

Arbetssökande män mellan 25 – 55 år kan bli rekryter inom vård och omsorg. Oavsett vad du gjort tidigare i livet har du förmodligen erfarenheter som kan bli till nytta i en ny meningsfull yrkesroll. Män i hälsa ger fantastiska möjligheter, men vad krävs av dig?

Första tillfället att delta i Sverige är kull 2021. Är du eller någon du känner intresserad av mer information? Registrera dig här för att delta på något av informationsmötena.