Utbildningen

Leader sjuhärad logga    Leader logga    Metodutveckling finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. En första utbildningsgrupp av män som vill bli undersköterskor bekostas genom Leader Sjuhärad.Metodutveckling finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. En första utbildningsgrupp av män som vill bli undersköterskor bekostas genom Leader Sjuhärad.

Arbetssökande män och män i omställning mellan 25 – 55 år kan bli rekryter inom vård och omsorg. Oavsett vad du gjort tidigare i livet har du förmodligen erfarenheter som kan bli till nytta i en ny meningsfull yrkesroll. Män i hälsa ger fantastiska möjligheter, men vad krävs av dig?

Första tillfället att delta i Sverige är kull 2021. Är du eller någon du känner intresserad av mer information? Registrera dig här för att delta på något av informationsmötena.